תקנון אתר

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
האתר משתמש כאתר מכירות ייצוגי עבור "נמידה " והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך
לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן
הורדה של קבצים, מדיה ותכנים שונים, אסורים בהחלט.
הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או
אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
תקנון זה לא בא לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 אלא אם ניתן על פי החוק
לקבוע הוראות נוגדות שנקבעו בתקנון זה על ידנו כדין.
קניין רוחני
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות העיצוב, המדיה, הגרפיקה, הטקסטים, וכל חומר אחר אשר
מוצג באתר- שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר נמידה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם,
כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
תוכן האתר
אנו שואפים להציג את המוצרים באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג
או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין בכל
עת

ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "נמידה" ואין לעשות בהם שימוש למעט במקרים בהם
צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני.

מקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר
החיצוני לו שייכים התכנים.
ניהול משתמשים ומבקרים באתר
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת האיי פי של
המחשב שלו, או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ
אשר מקובל על הגולש.
צוות האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר.
במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים,
וחברים באתר

לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "נמידה".
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (בעיקר עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי
סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת
הגולש/ים,

הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את
שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
ביצוע הזמנות דרך האתר והרשמה לאתר
המשתמש באתר ו/או המבצע רכישה באתר מצהיר, בעצם השימוש באתר ו/או ביצוע רכישה בו, כי הוא
כשיר כדין לבצע רכישות באמצעות האתר, הנו בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות,
וכי הנו בעל כרטיס אשראי תקף.
ניתן לרכוש מוצרים באתר כלקוח רשום או כאורח. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס
ההזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל פרטי החובה המסומנים בכוכבית מהווה תנאי
מוקדם לביצוע ההזמנה.

יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים כדי להבטיח את הגעת המוצרים ליעדם. והיה
והמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי המשלוח
והטיפול.
הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה
חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבוצע בדיקה אוטומטית של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור
ההזמנה ע״י חברות האשראי, יישלח ללקוח אישור שהעסקה אושרה.
פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה סופית
לביצוע ההזמנה.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך ויידרש למסור
אמצעי תשלום אחר אם ברצונו להשלים את העסקה.
אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד ההזמנה. במידה
ואחד המוצרים במארז אזל מהמלאי, החברה תחליפו במוצר שווה ערך בתיאום עם הלקוח או
תבטל את ההזמנה ותחזיר את מלוא התמורה ללקוח על פי בחירתו. בכל מקרה, ללקוח לא
תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף
אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'.
יעד המשלוח המבוקש שהוזן בעת ביצוע ההזמנה ייחשב כיעד הסופי למשלוח המוצרים. והיה
והלקוח יבקש לעדכן את יעד המשלוח לאחר ביצוע ההזמנה תעשה החברה כל מאמץ לשנות את יעד
המשלוח בהתאם, אולם אם המשלוח כבר נמסר לחברת המשלוחים או למקבל ההזמנה, יחויב
הלקוח בדמי משלוח נוספים ודמי טיפול עבור שליחה מחדש.
יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה
הבלעדי, כגון במקרים בהם:​
--אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים
שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר
-אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי
לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
-אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון
אחר שיציע האתר
-אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד
לתשלומו
-אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות
הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות
חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה
ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים
בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.
לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת
פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד
שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את
העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את
החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם
הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש הלקוח (i) להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או (ii)
לשלם כאורח באמצעות סליקת כרטיס האשראי המאושרים לשימוש בפייפאל, או (III)
לפתוח חשבון פייפאל חדש ולשלם דרכו. אם הלקוח החליט לשלם באמצעות חשבון פייפאל,
החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש
וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול
עסקה), תשע"א-2010:
בידי המזמין לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
ביטול הזמנה שאין בה כלל מוצרים עם התאמה אישית – ניתן לבטל את ההזמנה תוך 7 יום מיום
קבלת המוצרים ובתנאי שהפריטים וקופסת המארז יוחזרו ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שההזמנה התקבלה על ידי הלקוח ינוכו עלויות המשלוח ועמלות
הסליקה מסכום הזיכוי.
ביטול ההזמנה לאחר התאמה אישית של המוצרים – לא ניתן לבטל הזמנה בשום שלב לאחר ביצוע
החריטה בפועל, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, סעיף 6 –
הגבלת זכות הביטול על ״טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות
מיוחדות״.
במידה וחלה טעות של הלקוח בבקשת ההתאמה האישית, החברה לא תאפשר החלפת המוצר השגוי
במקרה שזכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים תקפה והעסקה מבוטלת ע״י הלקוח לאחר שהמוצרים
נשלחו אל הנמען, יינתן זיכוי כספי לאחר קבלת המוצרים במחסני החברה ובחינתם.

עלות המשלוח ו5% מעלות המוצר ינוכו מסך הזיכוי והזיכוי יינתן בתנאי שהמארז יוחזר
ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במידה והמוצרים הוחזרו שלא כאמור בסעיף זה, הלקוח לא
יזוכה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי והסופי בעניין מצב המוצרים שהוחזרו.
כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת
האשראי.
זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי/ פיי פאל.
לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
אופן החזרת הפריטים – הלקוח ייצור קשר עם החברה, ולאחר אישור שהלקוח זכאי לבטל את
ההזמנה, הלקוח ישלח את הפריטים בדואר רשום.
תקנון משלוחים
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין. המחיר לא כולל דמי משלוח. אפשרויות המשלוח
ועלותם יצויינו לרוכש והוא יבחר על פי רצונו אם מעוניין להוסיף משלוח ולשלם עבורו
או לאסוף את המוצרים על דרך איסוף עצמי. איסוף עצמי יעשה בתיאום מראש. אנו נספק את
המוצרים באמצעות חברת השליחים איתה אנו עובדים, ו/או דואר ישראל ו/או כל חברת
שילוח אחרת לפי בחירתנו, לכתובת שנמסרה ע"י הרוכש בעת ביצוע ההזמנה. תקנון
חברת השליחים הנו חלק מתנאי המשלוח. למען הסדר הטוב נציין כי אנחנו לא נהיה אחראים
לאיחור ו/או אי- אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה כמו
גם מטעויות זיהוי עקב מעשה או מחדל מצד הרוכש במתן הפרטים, כגון: שם לא נכון
וכתובת שגויה. כמו כן נדגיש כי לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר או עקיף ו/או טענת
הפסד כלשהו ו/או טענת פגם במקרה שהמוצר המוזמן לא הגיע במועד, ובכל מקרה מקסימום
הפיצוי יהיה המחיר ששולם עבור המוצר בפועל בכפוף להשבתו אלינו, אם הגיע לרוכש.
יתכנו מקרים בהם ההזמנה בוצעה מכתובת אשר אינה כלולה במפת המשלוח של חברת השליחים ו/או
מחוץ לאזורי החלוקה שלהם. במקרה שכזה אנו נודיע לרוכש תוך 2 ימי עסקים כי לא ניתן
לבצע את המכירה ונזכה את חשבון הרוכש במלוא המחיר.
אחריות החברה
החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף,
תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או למקבל המארז ו/או לכל
צד שלישי אחר, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא
עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה
שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או
כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל, לרבות הבדלי גוונים ומידות סבירים.
בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר
ו/או נזק תוצאתי.
החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או מקבל המארז/מוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן
ו/או החברה.
הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה,
כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות
הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי
המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות
הלקוחות בדואר אלקטרוני והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 אם חלילה יבואו מחלוקות אנו נעשה כל מאמץ אפשרי להגיע להבנות ברוח טובה. אך למען הסדר
הטוב נציין כי על תקנון זה ועל כל פעולה או כל רכישה באתר יחול הדין הישראלי וכי
אם לא נגיע להסכמות באמצעות תקשורת טובה וישירה, הרי הסמכות הבלעדית תהיה למחוזי
בתל אביב לפי העניין.